Kronen Vanløse

Late Night - Fear of missing out

30. til 30. august 2019

Kom helt tæt på når Sarah Warny Berg fortæller om angsten for at gå glip af noget.

FOMO er et begreb, der har vundet indpas i folkemunde, så det efterhånden er blevet en kendsgerning, at mange mennesker, særligt de unge, i deres valg snarere er styret af en angst for at gå glip af noget end af lyst og engagement. Men hvorfor er det blevet sådan? Dette vil Sarah Warny Berg forsøge at svare på til Late Night fredag d. 30. august kl. 19.00-20.30 på 1.salen.

FOMO – hvad og hvorfor? giver et indblik i, hvordan vi ser angsten for at gå glip af noget i kendte hverdagsfænomener og forsøger at svare på hvorfor det har vundet så stort et indpas i vores samtid.