Nyt forbedret butikscenter

Plan for udvikling af Kronen

Her kan du læse mere om hvilke planer vores ejer NREP har for Kronen samt om de væsentligste ændringer, der kommer til at ske over de næste år.

Kronen metro

Terrassen er lukket for gennemgang Vi bygger om!

De næste mange måneder, kan du ikke benytte Terrassen, da den er omdannet til byggeplads.

Plejer du, at skrå over terrassen for at komme i Fitness World, skal du fremover benytte ståltrappen ved Føtex.

Stiger du af Metroen i ”Flintholm-enden”, kan du stadig benytte ståltrappen, men i stedet for at gå over terrassen, skal du gå ned ad trappen og rundt om bygningen. Der er masser af skilte, så du ikke farer vild.

Udvikling Kronen 22

Nyt forbedret butikscenter Udviklingsplaner for Kronen

Nyt forbedret butikscenter
Udviklingsplaner for Kronen
Nu kan vi endelig løfte sløret for, hvilke planer vores ejer NREP har for Kronen. Planerne blev præsenteret onsdag d. 23. februar 2022. Dels på et morgenmøde for lejerne og på et velbesøgt borgermøde. Her under kan I læse om de væsentligste ændringer, der kommer til at ske over de næste år.

Visionen for ombygningen af butikscenteret Kronen er at skabe et nyt forbedret butikscenter, samtidig med at udearealerne omkring centeret, primært Metrotorvet (Terrassen) og Tangen, vil blive opgraderet markant til glæde for såvel besøgende til centeret, som for Vanløses borgere i almindelighed.

Det vil der komme til at ske…
Centeret får et løft i udvalgte områder i stueetagen, men den største forandring vil ske på centrets 1. sal. Her vil de mange retail kvadratmetre blive omdannet til kontorer, fitnesscenter, restauranter og måske en daginstitution og sundhedscenter. Etagen åbnes op imod en ny terrasse kaldet Metrotorvet med fitness, lege- og sportsplads. Her vil der også blive en markant øgning af spisesteder idet vi planlægger 8 restauranter samt flere mindre madboder. Centerarealerne på 1. sal langs Vanløse Alle og Apollovej omdannes til kontorer eller andet liberalt erhverv med separate adgangsforhold. Facaden åbnes her op med nye vinduer, så bygningen fremstår mere levende og imødekommende både mod Apollovej, Vanløse Alle og mod Metrotorvet. Alle disse tiltag sker også for at kunne tiltrække flere besøgende til stueetagen.

Metrotorvet – grøn terrasse med udeservering, kultur, leg og sport
Metrotorvet fremstår i dag afskåret fra Vanløse Torv og med et stort uudnyttet potentiale.
Med det nye projekt vil Metrotorvet få solrige opholdsarealer, små salgsboder, petanquebaner, smukke grønne bede og en mindre musikscene og bliver på den måde en rekreativ udvidelse af centrets areal, samt udeareal for spisestederne på 1. sal.
En af hovedattraktionerne vil være den kæmpestore legeplads – den bedste i mindst 5 km omkreds – designet til at skabe fantasifuld leg både for de helt små og for større børn. I forlængelse af legeområdet indrettes et udendørs træningsområde for voksne.
Der bliver også plads til en mindre boldbane, ja faktisk sætter kun fantasien grænser for hvilke aktiviteter der kan udvikle sig på den sydvendte terrasse.

Forbindelse mellem gadeplan og Metrotorv
I dag er der ingen visuel kontakt mellem gadeplan og den hævede terrasse, og man kommer kun derop, hvis man har et konkret ærinde.
I det nye projekt skabes visuel kontakt fra Vanløse Torv til aktiviteterne på Metrotorvet ved at åbne trappeforbindelsen, så der bliver en mere tydelig forbindelse mellem de to byrum. Sammen med en udvidelse af trappens bredde, så der gøres plads til at slå sig ned, skal grøn beplantning og ny belægning på trappen sørge for, at terrassen ikke først starter når man står på den, men allerede nede på Vanløse Torv.

Ovenlys og flere boliger
De nuværende fitnesslokaler på Tagkronen omdannes til boliger, og der skabes nye, forbedrede friarealer på taget samtidig med, at der etableres ovenlysvinduer til gavn for beboerne i de omkringliggende lejligheder. Forbedringen af Metrotorvet vil desuden give beboerne adgang til den skønne legeplads, fitnessarealet samt potentielt nyttehaver og boldbure på Tangen.

Tidshorisont
Vi er i dialog med Københavns Kommune om ombygningen, der vil gennemgå den sædvanlige byggesagsbehandling og en lokalplansproces med nabohøringer. Af samme grund kan der komme ændringer til det skitserede projekt. En del af projektet kan dog godkendes indenfor den nuværende lokalplan og forventes færdigt om ca. et års tid – det drejer sig om udvidelsen af antallet af restauranter og hele indretningen af Metrotorvet.

Har du lyst til at vide mere om projektet?
På linket her finder du præsentationen fra borgermødet:
Se planen her