Aflever elektronik til genbrug

I Kronen Vanløse har du mulighed for at aflevere elektronik til genbrug.

Har du elektronik i skuffen, som du aldrig får brugt eller solgt? Så giv det til genbrug ved at aflevere det i den grønne boks, som du finder på niveau -1 ved elevatoren i parkeringskælderen. 

Københavns Kommune og miljøvirksomheden Ragn-Sells har sat gang i et projekt, hvor du trygt kan aflevere mobiltelefoner, lap-tops, tablets og opladere til genbrug. 

Alle data vil blive slettet efter GDPR-regler inden elektronikken bliver klargjort til nye brugere. 

Genbrug af elektronik er til gavn for miljøet, fordi det bl.a. indeholder sjældne metaller som er ressourcekrævende at udvinde og kun findes i begrænsede mængder. Ved at forlænge elektronikkens levetid, kan vi spare dyrebare ressourcer som ellers skulle bruges til at producere nyt.

Vidste du, at det fx er mere end 45 gange bedre for klimaet at genbruge end at bortskaffe mobiltele-foner, lap-tops og tablets som affald? 

Projektet løber frem til 2025. Du kan læse mere om projektet ved at klikke på linket nedenfor.